מספר בכירים בחלוקה מגדרית:
25 מנהלים - 14 גברים, 11 נשים.
סה"כ נשים בתפקידי ניהול-  44%
 
ייצוג הולם:
סה"כ עובדים- 453
נשים- 355 - 78%
גברים- 98 - 22%

יוצאי אתיופיה- 43 - 9.5%
חרדים - 47 - 10%
עובדים עם מוגבלויות- 5 (בהתאם לידוע לנו) - בהתאם לנתונים של ביטוח לאומי עמידה במידה בינונית- בין 3% ל- 5%