הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ג:

מועדי הרישום

יום ב', א' בשבט תשפ"ב 3 בינואר 2022 ועד יום ראשון כא' בשבט תשפ"ב 23 בינואר 2022

גילי טרום טרום חובה, טרום חובה, חובה וכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ג

צוות גיל הרך בשיתוף עם פיקוח משרד החינוך החליטו על שינוי חינוכי פדגוגי בגנים .להלן פירוט השינויים :

גילי 3 – טרום טרום חובה בלבד

גילי 4-5 – טרום חובה וחובה ( יחשבו גני חובה בו מתקיים יום לימודים ארוך )

גילי 5 – חטיבות צעירות בבתי הספר היסודיים

לא יתאפשר שיבוץ גילי 4 בחטיבות צעירות.

 

תאריכי הלידה של חייבי הרישום עפ"י חוק לימוד חובה לשנה"ל תשפ"ג

כיתה א'- גילי 6

כ' בטבת התשע"ו 1- בינואר 2016

עד ב' בטבת תשע"ז 31 בדצמבר 2016

גן חובה - גילי 5

ג׳ בטבת תשע״ז - 1 בינואר 2017

עד יג׳ בטבת תשע״ח - 31 בדצמבר 2017

גן טרום חובה - גילי 4

יד' בטבת תשע״ח - 1 בינואר 2018

עד כג' בטבת תשע״ט - 31 בדצמבר 2018

גן טרום - טרום חובה - גילי 3

כד' בטבת תשע״ט - 1 בינואר 2019

עד ג' בטבת תש"ף- 31 בדצמבר 2019

חריגי גיל

בהתאם להחלטת משרד החינוך, לא יתאפשר רישום של ילדים שטרם מלאו להם 3 שנים לפי חוק לימוד חובה.

לפיכך לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו אחרי ה- 31לדצמבר 2019 .

יובהר,  לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1 בינואר 2020 ועד 15 בינואר 2020 (כולל).

 

תהליך הרישום לגנים העירוניים

רישום אינטרנטי

הרישום לכלל גני הילדים ( מ״מ, ממ״ד ומוכר שאינו רשמי)  ולכיתות א' יפתח באתר בין התאריכים  א' בשבט תשפ"ב 3 בינואר 2022 ועד  כא' בשבט תשפ"ב 23 בינואר 2022

באמצעות כתובת האינטרנט  https://k-m.org.il

לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להצטייד :

 • תעודת זהות של שני ההורים כולל כתובת עדכנית וספח בו פרטי הילדים
 • תושבים הגרים בשכירות- חוזה שכירות עדכני וחתום.
 • תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם- תצהיר לשנת הלימודים עם פרטי ההורה והילד הנרשם, יש לציין את שם הילד והכתובת בפועל.  

תושבים חדשים
יש להצטייד :

 • בטופס ביטול רישום מהרשות הקודמת .
 • תעודת זהות של שני ההורים עדכנית לקרית מלאכי כולל הספח עם פרטי הילדים.
 • חוזה קניה / שכירות בקרית מלאכי

הורים פרודים / גרושים
יש להצטייד:

 • צילום תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים עדכנית
 • בעת הרישום יש לחתום על טופס הצהרה לצורך הרישום ולצרף פסק דין המעיד על אפוטרופוס חוקי.

רישום וקבלת קהל- להורים שאין ביכולתם להירשם דרך האתר

יתקיים רישום במרכז פיסג"ה ( מעל הספרייה העירונית ) בתאריכים:

תאריך

שעות קבלת קהל  

יום שלישי  11.1.22

10:00-13:00  -16:00-18:00 

יום רביעי  12.1.22

10:00-13:00  -16:00-18:00 

יום חמישי 13.1.22

10:00-13:00 

 

דגשים בתהליך הרישום והשיבוץ:

לידיעתכם השיבוץ לגנים יקבע ע"פ כתובת מגורים ושיקולים פדגוגיים

הרישום הינו בגדר בקשה בלבד

הרשות תעשה מאמצים להתחשב בבקשת ההורים, אך אינה מתחייבת לשבץ את ילדיכם בגן המבוקש.

בתום תהליך השיבוץ יישלח קישור ובו יצוין השיבוץ .

הגשת ערעור על הרישום לגני ילדים

הורה רשאי לערער בכתב על השיבוץ ,החל מעת קבלת הודעת השיבוץ באמצעות קישור שיפורסם באתר העירייה

יש לציין את הסיבות :סיבות אישיות, סיבות רפואיות (בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים), זרם חינוכי, גיל הילד וקרבה גיאוגרפית.

ערעור על השיבוץ בגן ניתן להגיש פעם אחת בלבד.

ניתן לציין בערעור שתי עדיפויות.

ועדת ערר תתכנס תוך 14 ימים מתאריך סיום הרישום ותודיע בכתב להורים על השיבוץ.

הצהרה על כתובת כוזבת כדי להירשם לגן / ביה"ס הינה עברה על החוק.

כל ילד חייב ברישום לגני הילדים – ילדים שכבר בשנה הנוכחית נמצאים במסגרות בעיר צריכים להירשם בכל שנה מחדש

השארות שנה שנייה בגן חובה
הורים הרוצים שילדם יישאר שנה נוספת בגן, ייפנו לגננת ולשירות הפסיכולוגי לצורך בחינת הנושא. הישארות שנה נוספת בגן רק באישור השפ"ח,
במידה ולשפ"ח יש ספק בנוגע למקרה כזה או אחר שומרים לילד מקום עד לקבלת תשובה בחודשים מאי-יוני.

הדלגה לכיתה א'
מעבר מוקדם לכיתה א', לילדים בעלי כישורים גבוהים ביחס לשאר בני גילם, אשר צריכים בשנה העוקבת לעלות לגן חובה.
לצורך בחינת אפשרות זו, יש לפנות לגננת ולשירות הפסיכולוגי.

שימו לב! כאשר סיבת הבקשה לערר נובעת מקושי פסיכולוגי של הילד, יש להתנהל ישירות מול השירות הפסיכולוגי.
חשוב לשים לב כי חלון ההזדמנויות להגשת ערר הינו מוגבל בזמן!

מהי כמות הילדים בכל גן?
על פי הוראות משרד החינוך, בכל גן משובצים עד 35 ילדים.

שעות פעילות הגן:
גני הטרום חובה:
 פתוחים בימים א'-ה', בשעות 7:30 - 14:00 וביום ו' בשעות 7:30 - 12:45.

גני החובה
 פתוחים בימים א'-ה', בשעות 7:30 - 16:00 וביום ו' בשעות 7:30 - 12:00.

צוות הגן
הגן העירוני כולל:

 1. מנהלת גן (גננת) בעלת הכשרה מטעם משרד החינוך.
 2. בגני החובה: תשובץ סייעת אחת בגני החובה.
 3. בגני הטרום חובה :תשובץ סייעת אחת . במידה וגן טרום חובה ירשמו לפחות 30 ילדים בני 3 תשובץ סייעת שנייה.

צהרונים
הצהרון הינה מסגרת חינוכית, המהווה המשך ליום הפעילות בגן וכוללת פעילויות העשרה וחוויה. במסגרת הצהרון יתקיימו שני חוגים ותוגש ארוחת צהרים חמה ומזינה.

שימו לב! במעמד הרישוםילדכם ירשם באופן אוטומטי גם לצהרון, הורה שאינו מעוניין שילדו יירשם לצהרון יגיש בקשה למחלקת גני הילדים בעירייה, לאחר הטיפול בבקשה, יקוזז התשלום עבור הצהרון.

שעות פעילות הצהרון
הצהרון פועל בגני הטרום חובה בימים א' - ה' בשעות 14:00- 16:00, ביום ו' אין צהרון.
בימי חופשה (חנוכה, פסח ובחופש הגדול) הצהרונים פועלים במתכונת קייטנה, בשעות 08:00 -16:00/ 8:00-13:00 בהתאם לרישום
בימי שביתות ובחג סוכות - אין צהרון.  

תשלומי הורים

התשלום כולל הפעלת תכנית ''קרן קרב'' בגני חובה, חוגים כגון ריתמוסיקה, גן המדעי , הצגות וטיולים במסגרת סל תרבות ועוד.

אפשרויות תשלום
ניתן לשלם את תשלומי ההורים באחת מן הדרכים הבאות:

 • במחלקת הגבייה בטלפון  – 08-8608869
 • באמצעות הוראת קבע בבנק
 • בתיק תושב באתר העירוני