להורדת הטופס- לחץ כאן

אני מבקש להישפט בבית משפט לעניינים מקומיים על העבירה שפורטה בהודעת תשלום הקנס שמספרה מצוין לעיל 

Browser not supported