פרטים כלליים:

הבקשה היא ראשונה (חובה) שדה חובה

המבקש קיבל בעבר פטור מהקמת מקלט עבור תוספת בניה (חובה) שדה חובה

הבקשה הינה בקשה לבחינה מחדש (חובה) שדה חובה

פרטים על המבנה

במ"ר

במ"ר

במ"ר

במ"ר

מסמכים מצורפים לבקשה

Browser not supported