הודעה בדבר כתובת למסירת מסרים אלקטרוניים

ידוע לי כי מסירת כתובת מקוונת מהווה הסכמה לקבלת הודעות, מסמכים והחלטות מאת מוסד התכנון בדרך מקוונת בלבד.

אני מסכים (חובה) שדה חובה

אני מתחייב לעדכן את מוסד התכנון במקרה שיחול שינוי בכתובתי המקוונת.

Browser not supported