מס' תאריך עדכון נושא שם החוק
29 27/08/2017 תיעול חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול), התשע”ז -201

אישור להמשך גביית היטל תיעול ע"פ חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול) התשע"ז - 2017

אישור להמשך גביית היטל תיעול ע"פ חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול) התשע"ח - 2017 - לשנת 2024

28 22/05/2016 חניה

חוק עזר לקריית מלאכי (העמדת רכב וחנייתו), התשע”ו 2016

חוק עזר לקריית מלאכי (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), התשפ"ב-2022

27 08/11/2016 סלילת כבישים אישור להמשך גביית היטל סלילה עד סוף 2017
26 08/11/2016 תיעול וניקוז אישור להמשך גביית היטל תיעול עד סוף 2017
25 06/05/2010 שטחים ציבוריים קובץ התקנות - עדכון חוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים התשפ"ב 2022
עדכון חוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים
חוק עזר לקריית מלאכי (שטחים ציבוריים פתוחים)(תיקון) התשעו-2015
אישור להמשך גביית היטל שצ"פ ע"פ חוק עזר לקרית מלאכי (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"א-2010
אישור להמשך גביית שצ"פ ע"פ חוק עזר לקרית מלאכי (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"א - 2010
24 10/11/2010 שימור טבע ושטחים ציבוריים חוק עזר לקריית מלאכי (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע”א-2010
23 06/05/2010 סלילת רחובות

חוק עזר לקריית מלאכי (סלילת רחובות), התש”ע-2010

אישור להמשך גביית היטל סלילה עפ"י חוק עזר לקריית מלאכי (סלילת רחובות), התשע"ח - 2017 - לשנת 2024

22 06/05/2010 סלילת רחובות חוק עזר לקריית מלאכי (סלילת רחובות), התשס”ג-2003 החוק בוטל בחש”מ 742 עמוד 140 תאריך 3.5.2010 שנה עברית התש”ע
21 24/02/2010 תיעול וניקוז חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול), התש”ע-2010
אישור להמשך גביית היטל תיעול ע"פ חוק עזר לקרית מלאכי (תיעול), התשע"ז-2017
20 24/02/2010 תיעול ניקוז חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול), התשס”ג-2003 החוק בוטל בחש”מ 741 עמוד 90 תאריך 21.2.2010 שנה עברית התש”ע
19 19/01/2006 ביוב חוק עזר לקריית מלאכי (אגרת ביוב), תשל”ו 1976
18 19/01/2006 ביוב חוק עזר לקרית מלאכי (ביוב), תשל”ו 1975
17 19/01/2006 סלילת רחובות חוק עזר לקריית מלאכי (סלילת רחובות), התשמא 1981 החוק בוטל בחש”מ 671 עמוד 474 תאריך 14.9.2003 שנה עברית התשס”ג
אישור להמשך גביית היטל סלילה ע"פ חוק עזר לקרית מלאכי (סלילת רחובות) התשע"ח-2017
אישור להמשך גביית היטל סלילה ע"פ חוק עזר לקרית מלאכי (סלילת רחובות) התשע"ח - 2017
16 19/01/2006 תיעול וניקוז חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול), התשמ”ד 1983 החוק בוטל בחש”מ 671 עמוד 469 תאריך 14.9.2003 שנה עברית התשס”ג
15 17/02/2003 הריסת מבנים מסוכנים

חוק עזר לקריית מלאכי (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ”ט 1968

14 12/02/2003 אספקת מים חוק עזר לקריית מלאכי (אספקת מים), תשכ”ז 1967
13 06/02/2003 בעלי חיים חוק עזר לקריית מלאכי (פיקוח על כלבים), תשי”ט 1959
12 02/02/2003 שווקים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שווקים על ידי המועצה המקומית קריית מלאכי
11 29/01/2003 שווקים חוק עזר לקריית מלאכי (בתי עסק, שווקים, רוכלות ובתי שחיטה), התשנ”ב 1991
10 19/01/2003 הצמדה למדד חוק עזר לקריית מלאכי (הצמדה למדד), התשמ”ד 1984
9 16/01/2003 מודעות ושלטים חוק עזר לקריית מלאכי (מודעות ושלטים), התשנ”ב 1991
8 14/01/2003 רישיונות לאופניים ולתלת אופן חוק עזר לקריית מלאכי (רישיונות לאופניים), תש”ך 1960
7 14/01/2003 שמירת הסדר והניקיון חוק עזר לקריית מלאכי (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון, ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ”ח 1988
חוק עזר לקריית מלאכי (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון, ומניעת מפגעים ומטרדים)(תיקון), התשפ"ב – 2021.
6 13/01/2003 אגרת תעודת אישור חוק עזר לקריית מלאכי (אגרת תעודת אישור), תשכ”א 1960
5 13/01/2003 הסדרת שמירה חוק עזר לקריית מלאכי (הסדרת השמירה), תשכ”ה 1965
4 13/01/2003 עגלות חוק עזר לקריית מלאכי (עגלות), תשכ”ט 1969
3 13/01/2003 בריכות - רחצה ואחזקה חוק עזר לקריית מלאכי (רחצה בבריכת שחיה), התשמ”ד 1983
2 09/01/2003 חניה  חוק עזר לקריית מלאכי (העמדת רכב וחנייתו), התשמ”ג 1983
1 09/01/2003 חניה חוק עזר לקריית מלאכי (העמדת רכב וחנייתו), התשנ”ב 1992