דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך מניין/לא מן המניין קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 01/05/2024 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202208 23/11/2022 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 539
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202207 20/10/2022 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202209 22/09/2022 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 534
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202206 22/09/2022 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 533
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 533
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202205 28/08/2022 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 529
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202204 22/06/2022 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202203 06/04/2022 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 481
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202202 24/02/2022 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202201 30/01/2022 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 478
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202111 15/12/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 469
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202110 22/11/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 454
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202109 17/10/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 449
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202108 12/08/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 437
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202107 26/07/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 431
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202106 10/06/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 435
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202105 18/05/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 428
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202104 21/03/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 425
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202103 09/03/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 423
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202102 16/02/2021 לא מן המניין
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202101 21/01/2021 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 413
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202010 30/12/2020 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 416
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202009 30/11/2020 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 404
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2020013 20/10/2020 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 402
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2020012 15/10/2020 לא מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 403
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202008 14/10/2020 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 397
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202007 20/08/2020 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 393
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 393
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202006 29/07/2020 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 386
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202005 21/06/2020 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 381
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202004 14/05/2020 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 374
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202003 30/04/2020 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 373
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202002 23/02/2020 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 370
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 370
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 202001 26/01/2020 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 366
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 201911 29/12/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 363
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 27/11/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 331
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 31/10/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 330
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 18/09/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 329
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 21/08/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 328
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 30/06/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 327
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 30/05/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 326
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20194 14/04/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 372
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 28/03/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 325
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 28/02/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 324
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 23/01/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 322
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20187 28/11/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 117
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 14/11/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 118
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 05/09/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 119
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 29/07/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 121
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 18/07/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 122
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 18/06/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 123
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20185 13/06/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 120
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 120
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20184 10/05/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 125
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 09/05/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 124
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 09/05/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 128
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 11/04/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 126
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 11/04/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 129
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20183 07/03/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 130
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 130
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20182 15/02/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 131
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 131
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20181 03/01/2018 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 133
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 133
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 23/11/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 96
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 26/09/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 97
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20172 27/08/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 99
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 27/08/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 100
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 05/07/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 101
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 05/07/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 106
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 10/05/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 105
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20171 05/04/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 108
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 01/03/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 110
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 01/02/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 111
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 04/01/2017 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 114
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 09/10/2016 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 87
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 21/08/2016 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 89
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 11 16/12/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 54
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 20151 01/11/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 58
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 09/09/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 59
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 09/08/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 64
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 22/07/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 65
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 21/06/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 66
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 04/06/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 67
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 26/04/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 72
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 29/03/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 76
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 19/02/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 79
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 15/02/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 80
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 13/01/2015 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 82
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 24/11/2014 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 37
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 20/11/2014 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 38
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 02/11/2014 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 39
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 31/08/2014 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 44
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 11/08/2014 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 40
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 22/06/2014 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 45
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 31/03/2014 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 49
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 21/01/2014 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 46
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 15/10/2013 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 32
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 02/06/2013 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 31
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 21/03/2013 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 30
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 28/02/2013 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 29
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 17 27/12/2012 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 28
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 13 23/09/2012 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 27
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 11 19/07/2012 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 26
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 02/05/2012 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 25
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 15/03/2012 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 24
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 28/02/2012 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 23
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 19/02/2012 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 21
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 02/02/2012 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 22
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 12/01/2012 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 20
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 13 27/11/2011 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 19
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 21/08/2011 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 18
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 06/06/2011 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 17
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 29/03/2011 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 15
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 01/03/2011 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 16
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 17 30/12/2010 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 14
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 16 20/12/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 13
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 12 06/10/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 12
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 10 01/10/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 10
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 11 31/08/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 11
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 9 09/08/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 9
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 7 14/06/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 7
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 8 09/06/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 8
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 6 22/04/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 6
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 5 16/03/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 5
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 4 23/02/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 4
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 3 17/02/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 3
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 2 17/02/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 2
פרוטוקול ועדת מליאת הועדה לתכנון ובנייה מס' 1 01/02/2009 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 1