דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך מניין/לא מן המניין קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת הועדה לאיכות הסביבה מס' 2 29/04/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 447
פרוטוקול ועדת הועדה לאיכות הסביבה מס' 1 19/02/2019 מן המניין
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 446
פרוטוקול ועדת הועדה לאיכות הסביבה מס' 2 20/09/2016 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 291
פרוטוקול ועדת הועדה לאיכות הסביבה מס' 1 12/07/2016 מן המניין
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 290