לוגו קרן קריית מלאכי לפיתוח ולקידום הספורטלכבוד
הנהלת חשבונות
קרן קרית מלאכי לפיתוח ולקידום הספורט
 
אני הח"מ, שפרטי מצוינים להלן, מבקש להיכלל ברשימת הספרים הרשאים להתקשר עם קרן קרית מלאכי לפיתוח וקידום הספורט להזמנת טובין לביצוע עבודה או בחוזה.
 

פרטי הספק

 

 

Browser not supported