בית ספר כתובת טלפון מנהל / ת מזכירה סמל מוסד
אחוות אחים רח' הנגב 08-8581907
08-8586923
לוי קלרה עובד מרים 611053
אלי כהן גובר - 15 08-8581316 עליזה שני הדס כהן + רחל מסורי 611798
הראל שכונת גן שמואל 08-8581310
08-8504824
אבי חדד גלית צרויה 612051
נצח ישראל גושן - 1 08-8582171 רוית גדנקן שולה אבידן 611061
חב"ד בנות שכונת חב"ד 08-8581318 הבר רחל רבקה אביטן 612234
חב"ד בנים שכונת חב"ד 08-8581062 זאב קפלן ברוך 612994
תורני עציון שכ' נרקיסים 08-8505087 תמיר ישרים עליזה סלע 614560
ישורון ויצמן ת.ד. 45 858131 יהושע מלכה שמחה 611335
תלמוד תורה בית יוסף שד' י-ם 08-8585450
08-8502088
חיאמי מרדכי שמעון אביטל 247460
תיכון אמי"ת רח' בר יהודה 08-8581315 הדס שרעבי אורנה זורנו 670414
אולפנת אמי"ת רח' בן יהודה 08-8582403
08-8600875
אילנה עמר    
תיכון גימנסיא דרכא שד' בן גוריון 08-8581317
08-8580462
מיכל חזן מירי כהן 670422
תיכון בית חנה שכונת חב"ד 08-8587850 תמר גרוזמן נילי וולס 640631