גני טרום חובה

גילי 3 בלבד!

 

מס' שם מוסד שם הגננת אפיון מוסד סמל מוטב כתובת  שכונה  גילים 
גני טרום טרום חובה תורניים (בגן יש מלמד- בתשלום נוסף)
1 יצהר מוריה ברובן טרום חובה תורני מעורב  535955 הרימון  כרמי הנדיב  3
2 נרקיסים  עדי ג'יבלי  טרום חובה תורני מעורב  158139 אלי בן אהרון  ויצמן  3
3 צפורדים אליס איפרגן טרום חובה תורני מעורב  804567 ויצמן 25 ויצמן  3
4 שיטה  מירב מעטוף טרום חובה תורני מעורב  576231 הרימון  כרמי הנדיב  3
גני טרום טרום חובה חב"ד בנות 
5 דולב מיכל חיימוב  טרום חובה  חב'ד בנות 629642 הרב עובדיה יוסף 4  המחנה  3
6 רימון  הודיה קפלן טרום חובה  חב'ד בנות 609255 שד' ירושילים חב"ד  3
7 שושנה יהודית לבקיבקר טרום חובה  חב'ד בנות 609222 חב"ד  חב"ד  3
8 תמר  חנה זוהר טרום חובה  חב'ד בנות 609057 ז'בוטינסקי  גן שמואל  3
גני טרום טרום חובה חב"ד בנים
9 חיטה ורדה שטרית  טרום חובה חב'ד בנים 576223 הרימון  כרמי הנדיב  3
10 מנחם מיכל כהן טרום חובה חב'ד בנים 447789 חב"ד  חב"ד  3
11 ערבה  נעמי רובין טרום חובה חב'ד בנים 608901 חב"ד  חב"ד  3
גני טרום טרום חובה ממלכתי דתי  (לא תורני)
12 יקינטון בר בוהדנה  טרום חובה ממלכתי דתי  608646 אריה צימוקי  בר יהודה  3
13 סחלב נירית מרחבי טרום חובה ממלכתי דתי  609172 ויצמן  ויצמן  3
14 צאלון ורד ניסים טרום חובה ממלכתי דתי  608935 הגליל 4 המייסדים  3
15 רותם קרן דויטש טרום חובה ממלכתי דתי  134916 שד' הוורדים 12 גן שמואל  3
16 במחנה חדש   טרום חובה ממלכתי דתי   הרב עובדיה יוסף המחנה 3
גני טרום טרום חובה ממלכתיים
17 אורן דורין אוחנה  טרום חובה ממלכתי  571703 הקרן לידידות 1  הסביונים  3
18 גפן עדי צרפתי  טרום חובה ממלכתי  609230 משה שרת  8 גן שמואל  3
19 נורית מיטל דוד טרום חובה ממלכתי  608679 הרצל  הרצל  3
20 צוף שריי היאם טרום חובה ממלכתי  608950 הרב עובדיה יוסף 4  המחנה  3