בן גוריון 13 | קריית מלאכי
אנשי קשר
08-8501900
מענה טלפוני והזמנת תורים לחיסון ימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00.
חיסונים: יום ג', 16:00-18:00, בתיאום מראש
טבלת אנשי קשר - וטרינריה
שם תפקיד טלפון נייד/שלוחה מייל
שם: ד"ר ולנטינה ארצי תפקיד: וטרינרית טלפון: 08-8501900 נייד: דוא"ל:

השירות הווטרינרי העירוני אחראי על קידום ושמירת בריאות הציבור בתחום העיר ,מנקודת ראותה של הרפואה הווטרינרית המונעת. תלונות ציבור בנושאים הווטרינרים מתקבלות לטיפול במהלך היום והלילה דרך מוקד 106.


חיסונים: אנו מבצעים מדי יום שלישי בין השעות 16:00 – 18:00 חיסונים נגד מחלת הכלבת במחיר מסובסד לכל בעלי כלבים, בתיאום מראש

ביום ה 1/1/2013 נכנס לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס”ג-2002.
שינוי החקיקה נועד לעודד עיקור וסירוס של כלבים ובכך להקטין באופן משמעותי את היקף המתות הכלבים הנטושים בארץ.
הנוהל המלא והמפורט כולל הטפסים הנדרשים להגשת בקשת פטור ניתן למצוא באתר השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

סכומי האגרות הנקובים בתקנה 20 לתקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשס”ה-2005, יהיו החל מיום כ”ט בטבת תשע”ד, 1 בינואר 2014, כמפורט להלן:

 

תנאים לקבלת פטור:

בקשה לקבלת פטור תוגש ע”י בעלי הכלב לרופא הווטרינר העירוני לפחות 30 יום לפני מועד מתן או חידוש הרישיון ע”ג טופס בקשה.
הפטור שיינתן יהיה קבוע.
כלב שלגביו ניתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת ,אשר יימצא משוטט בתקופה של שנתיים, תישלל זכותו לפטור, שכן המשמעות שבעליו לא נקט אמצעים למניעת התרבות.

הסבר:
1.    פטור - ניתן לכלב מעוקר / מסורס, גזעי או מעל גיל 7 שנים
2.    ללא פטור - כלב שאינו מעוקר / מסורס, אין תעודה המוכיחה כי הכלב גזעי, גילו מתחת לגיל 7 שנים
3.   חיסון לחתול - רק חיסון כלבת אין צורך ברישיון.
4.   פטור בריאותי מאושר מרופא פרטי (לא ווטרינר עירוני)

 

טפסי וטרינריה:

 

פיקוח וטרינרי :  הוטרינרית העירונית ד”ר ולנטינה ארצי מבצעת באופן שוטף בדיקות בכל עסקי המזון בישוב.
לכידות כלבים :  הוטרינרית מבצעת סיורים לאיתור כלבים משוטטים, וכלבים אלו מועברים לתחנת הסגר מורשת.