אותיות כינוי מנדטים מס’ סידורי שם הערות
ב הבית שלנו בראשות אליהו ללו זהר 2 1 זהר אליהו ללו נבחר לראשות העיר
ב הבית שלנו בראשות אליהו ללו זהר 2 2 חזן שמעון סמי  
גד קרית מלאכי אחרת 1 1 גלעם דוד  
ים קריה אחת בראשות יוסי סולימני 2 1 סולימני יוסף  
ים קריה אחת בראשות יוסי סולימני 2 2 בורוכוב בוריס  
ך התקווה 1 1 מהרי גדעון גרמאו  
מחל הליכוד בראשות רן ויצמן 1 1 ויצמן רן רן ויצמן התפטר ובמקומו נכנס שלום אלדר
פה עידן חדש בראשות אווקה מנגיסטו 1 1 מנגיסטו אווקה מנגיסטו אווקה התפטר ובמקומו נכנס שי סיום
פז מגן הקריה 1 1 חדד יוסף יוסי  חדד יוסף התפטר ובמקומו נכנסה מיכל מגן
שס התאחדות הספרדים אהבת ישראל חבד 4 1 שטיינר חיים  
שס התאחדות הספרדים אהבת ישראל חבד 4 2 טפירו מיכאל מישל  
שס התאחדות הספרדים אהבת ישראל חבד 4 3 מזרחי בצלאל-צבי  
שס התאחדות הספרדים אהבת ישראל חבד 4 4 מלכה שלמה  מלכה לשמה התפטר והמקומו נכנס משה מלייאב