בעיר קיימים 2 סוגי תווים:

  1. תו תושב - תו המקנה 50% הנחה ברחבי העיר
  2. תו דייר - תושב אשר יש לו תו דייר פטור מתשלום חניה בכחול לבן ברחוב שבו הוא גר. מיועד עבור דיירים הגרים במרכז העיר.

הנפקת תו תושב/ תו דייר כרוך בעלות של 50 ₪ לשנתיים.

בתום שנתיים יש לחדש את התו.

מה נדרש עבור קבלת תו תושב/ תו דייר?

  • תעודת זהות עם ספח ובו מצוינת כתובת מעודכנת
  • רישיון בתוקף
  • רישיון רכב ובו בעל הרכב תואם לבעל תעודת הזהות
  • תו דייר לתושב וותיק - יש לצרף גם אישור ארנונה

מסמכים נדרשים עבור רכב שאינו בבעלותך

  • אישור מהמעביד שהרכב צמוד אליך.
  • בנוסף יש להציג את המסמכים המצוינים בסעיף הקודם (ת. זהות, רישיון ורישיון רכב).

*במידת הצורך נבקשך להציג מסמכים נוספים.

החלפת רכב בתו תושב

מסמכים נדרשים עבור שוכרי דירה בעיר:

  • חוזה שכירות
  • בנוסף יש להציג את כל המסמכים המצוינים מעלה (ת. זהות, רישיון ורישיון רכב)

*במידת הצורך נבקשך להציג מסמכים נוספים.

לטופס בקשה לתו חניה כנסו לכאן