שם הוועדה

חברי הוועדה

וועדת כספים

 • יו"ר שמעון חזן
 • מ"מ לוי רסקין
 • מ"מ רחלי רחמים
 • חבר מאיר יחזקאל
 • חברה מירי דדון
 • גזבר

מל"ח

 • יו"ר אליהו ללו זוהר ראש העיר
 • חבר שמעון חזן
 • חבר שלומי מלכה
 • חבר מוטי יעקובוב
 • חבר מאיר יחזקאל
 • חבר יהודה קריספין
 • חבר לוי רסקין
 • חבר יוסי סעדי
 • חבר חיים שטיינר
 • חבר יוסי סולימני
 • חבר נדב ויצמן
 • חבר אליאור עמר
 • חבר לידור צרויה
 • חברה מירי דדון
 • חברה רחלי רחמים
 • מנכ"ל
 • קב"ט
 • גזבר
 • מנהל אגף שפע
 • מנהל אגף שירותים חברתיים

ועדת ביקורת

 • יו"ר אליאור עמר
 • מ"מ שלומי מלכה
 • מ"מ נדב ויצמן
 • מ"מ לידור צרויה
 • חבר מוטי יעקובוב
 • חבר יוסי סעדי
 • מבקר העירייה
 • גזבר

ועדת הנחות ומחיקת חובות

 • יו"ר מוטי יעקובוב
 • מ"מ שלומי מלכה
 • מ"מ נדב ויצמן
 • מ"מ רחלי רחמים
 • חבר שמעון חזן
 • חברה מירי דדון
 • גזבר
 • מנהלת מח' שירותים חברתיים
 • יועמ"ש
 • מנהל מח' גביה

ועדת חינוך

 • יו"ר אליהו זהר
 • מ"מ מוטי יעקובוב
 • מ"מ יוסי סעדי
 • מ"מ רחלי רחמים
 • חבר שלומי מלכה
 • חבר לוי רסקין
 • חברה מירי דדון
 • מנהל מח' חינוך
 • מנהלת בי"ס נצח ישראל - מורן אוקנין
 • מנהל בי"ס אמית - אביעד גבאי 
 • נציג ועד הורים אורן אוזן
 • יו"ר מועצת תלמידים או נציגו

ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים

 • יו"ר אליהו זהר
 • מ"מ יוסי סעדי
 • מ"מ אליאור עמר
 • חבר לוי רסקין
 • חברה מירי דדון
 • מנכ"ל
 • נציג משרד הפנים
 • יועמ"ש בזמן מכרז לבחירת מנכ"ל
ועדת מכרזים
 • יו"ר יהודה קריספין
 • מ"מ שלומי מלכה
 • מ"מ אליאור עמר
 • חבר שמעון חזן
 • חברה מירי דדון
 • גזבר
 • יועמ"ש

ועדה להנצחת נרצחי טרור ונפגעי פעולות איבה

 

 • יו"ר יוסי סולימני
 • מ"מ יו"ר נדב ויצמן
 • מ"מ שמעון חזן
 • מ"מ רחלי רחמים
 • חבר חיים שטיינר
 • חברה מירי דדון
 • נציגת ציבור מורן איבגי
 • נציג ציבור יוני דהן
 • נציג ציבור פנחס עודד
 • נציג משפחה שכולה - דוד אסולין
 • נציג משפחה שכולה - אושרית אזולאי
 • נציג משפחה שכולה - מאיר אסולין

ועדה קליטת עליה

 • יו"ר שמעון חזן
 • מ"מ יו"ר נדב ויצמן
 • מ"מ שלומי מלכה
 • מ"מ אליאור עמר
 • חבר מוטי יעקובוב
 • חבר לידור צרויה
 • נציגת ציבור אדיסה מולה
 • נציג ציבור יעקב טלה
 • מנהלת מח' שירותים חברתיים
 • מנהל מח' חינוך
 • מנהל מח' קליטה

ועדה למיגור האלימות

 • יו"ר אליהו זהר
 • מ"מ יו"ר שמעון חזן
 • מ"מ יו"ר מירי דדון
 • חברה רחלי רחמים
 • נציגת ציבור הדר ממן
 • מנכ"ל
 • מנהל מח' חינוך
 • מנהל אגף הפיקוח ומוקד
 • מנהלת מח' שירותים חברתיים
 • נציג משטרת ישראל
 • קב"ט
 • נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתי - אבי חדד

ועדה לקידום מעמד הילד

 • יו"ר יוסי סולימני
 • מ"מ יו"ר אליהו זהר
 • מ"מ מאיר יחזקאל
 • מ"מ לוי רסקין
 • מ"מ לידור צרויה
 • חבר שמעון חזן
 • חבר יוסי סעדי
 • חברה מירי דדון
 • נציגת ציבור לבנה רשיד
 • נציגת ציבור בתיה אדרעי
 • מנהל מח' חינוך
 • מנהלת האגף לשירותים חברתיים
 • מנהלת בי"ס הראל 
 • נציג ארגון המורים העל יסודיים - פנינה הרוש
 • נציג הסתדרות המורים
 • יו"ר מועצת התלמידים העירונית - הדר כהן
 • מפקד תחנת המשטרה
 • נציג תנועות הנוער - אדיסה טמסה
 • נציג התנדבותי שמקדם ענייני ילדים ונוער
 • יו"ר ועד ההורים - אורן אוזן

ועדה לאיכות הסביבה

 • יו"ר שמעון חזן
 • מ"מ שלומי מלכה
 • מ"מ לוי רסקין
 • מ"מ אליאור עמר
 • חבר מוטי יעקובוב
 • חבר חיים שטיינר
 • חבר לידור צרויה
 • נציג ציבור רמי אליאס
 • נציג ציבור אבי וכניש
 • מנהל אגף שפע

ועדת ביטחון

 • יו"ר מאיר יחזקאל
 • מ"מ יו"ר שלומי מלכה
 • מ"מ חיים שטיינר
 • מ"מ מירי דדון
 • חבר שמעון חזן
 • חבר לידור צרויה
 • קב"ט
 • יקל"ר - אילן חזן
 • נציג המשטרה - קובי פרנסיס
 • מנהל מח' מוקד ופיקוח

ועדת תחבורה

 • יו"ר חיים שטיינר
 • מ"מ יו"ר שמעון חזן
 • מ"מ אליאור עמר
 • חבר שלומי מלכה
 • חברה מירי דדון
 • נציג ציבור איתמר ביטון
 • נציג ציבור פרוספר מור יוסף

ועדת שמות ומקומות ציבוריים

 

 • יו"ר שלומי מלכה
 • מ"מ יו"ר אליהו זהר
 • מ"מ לוי רסקין
 • מ"מ אליאור עמר
 • חבר חיים שטיינר
 • חבר יוסי סולימני
 • חברה מירי דדון
 • נציגת ציבור תמי ביטון
 • נציג ציבור יעקב צביקה
ועדת מליאה לתכנון ובנייה
 • יו"ר הוועדה אליהו זוהר    
 • מ"מ יו"ר יוסי סולימני
 •  חבר שמעון חזן
 • חבר שלומי מלכה
 • חבר מאיר יחזקאל
 • חבר מוטי יעקובוב
 • חבר נדב ויצמן
 • חבר לוי רסקין
 • חבר יוסי סעדי
 • חבר חיים שטיינר
 • חבר אליאור עמר 
 • חבר לידור צרויה
 • חברה מירי דדון
 • חברה רחלי רחמים
ועדת משנה לתכנון ובנייה
 • יו"ר אליהו זוהר  
 • מ"מ יוסי סולימני
 • מ"מ נדב ויצמן
 • מ"מ שומי מלכה
 • מ"מ לוי רסקין
 • מ"מ אליאור עמר
 • חבר שמעון חזן 
 • חבר מוטי יעקובוב
 • חבר יוסי סעדי
 • חברה מירי דדון 
ועדה למאבק בסמים
 • יו"ר חיים שטיינר
 • מ"מ שלומי מלכה
 • מ"מ יוסי סעדי
 • מ"מ אליאור עמר
 • חבר מוטי יעקובוב
 • חבר לידור צרויה
 • נציגת ציבור אביגיל ראוד
 • מנהלת מח' שירותים חברתיים
 • מנהל מח' חינוך
 • קב"ט
 • נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
 • עו"ס תחום סמים
ועדת הקצאת מקרקעין
 • יו"ר מנכ"ל העירייה
 • יועמ"ש
 • גזבר
 • מהנדס
ועדה לבטיחות בדרכים (נכים)
 • יו"ר אליהו ללו זוהר
 • מ"מ יו"ר שמעון חזן
 • מ"מ חיים שטיינר
 • מ"מ רחלי רחמים
 • חבר יוסי סעדי
 • חברה מירי דדון
 • נציג ציבור ליאור אטל
 • מהנדס
 • בטיחות בדרכים - סמי וקנין
 • נציגי שכונות
 • נציג השר לביטחון פנים משטרה - מפקד התחנה
 • נציג שר התחבורה
 • נציג מחלקת חינוך
 • נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים
ועדת רשות רישוי
 • יו"ר אליהו ללו זוהר
 • מ"מ מהנדס העיר - ראובן פריאב