בית ספר כתובת טלפון מנהל / ת מזכירה סמל מוסד
תיכון אמי"ת רחוב בר יהודה 08-8581315
08-8502330 פקס
אביעד גבאי
יוסי ברוייאר - מנהל אולפנה
ליאת קטני 670414
תיכון גימנסיה דרכא רחוב ספרא 37 08-8581317
08-8580462 פקס
מיכל חזן מירי כהן 670422
תיכון בית חנה שכונת חב"ד 08-8587850
08-8506987 פקס
יעל עזריאל נילי וולס 640631