שם פרטי ומשפחה

אני מצהיר/ה בזאת כי:

  • לפני / עם הגעתי להתנדבות מדדתי חום ואין לי חום העולה על 38 מעלות
  • חשתי בטוב ב-14 הימים האחרונים - ללא תסמינים של שיעול, חום וכיו"ב
  • אני לא נדרש להיות כעת בבידוד, ואני לא גר באותו הבית עם מישהו שנדרש לבידוד
  • ככל הידוע לי לא באתי במגע עם אף חולה מאומת ולא קיבלתי הודעה כי עליי להכנס לבידוד
  • אני מודע לכך שבמסגרת התנדבותי אני עלול להיות חשוף, ללא כוונה לנגיף הקורונה, ובוחר להתנדב מרצוני החופשי על אף הסיכון
  • אני מודע לאחריות המוטלת על כתפיי ומתחייב לשמור על תקנות משרד הבריאות הן במהלך ההתנדבות והן מחוץ לפעילות ההתנדבותית, כל עוד אני ממשיך להתנדב

Browser not supported