קריית מלאכי בחזית המאבק לשיפור מעמד העובדים הסוציאליים

בדיון חשוב שנערך השבוע בכנסת נכחו גם נציגות מקריית מלאכי. בדיון עסקו בהשלכות המלחמה על האזרחים וכפועל יוצא על העובדים הסוציאליים


בדיון חשוב שנערך השבוע בוועדת העבודה והרווחה בכנסת, עלה לסדר היום המחסור החמור בעובדים הסוציאליים בישראל. הסוגיה המרכזית שהתעוררה היא היחס בין מספר הפצועים למספר העובדים הסוציאליים במשרד הביטחון, עם עובדת סוציאלית אחת לכל 1,000 פצועים. בדיון השתתפו חברי כנסת אשר הגיעו לתמוך בדרישות האיגוד להתמודדות עם המחסור, וכן ייצוג בולט ופעיל לקריית מלאכי; יואלה תבור, מנהלת האגף לשירותים חברתיים בעירייה ועו"ס איילת בן דוד, נציגת איגוד העובדים הסוציאליים.

נציגות קריית מלאכי הדגישו את הצורך הדחוף למציאת פתרונות יצירתיים ולהגדלת התקציב המוקצה לשירותים החברתיים.

חברי הכנסת ונציגי העובדים הסוציאליים קראו לקדם את הדיון לשיפור שכר העובדים, לקראת ההסכם שתוכנן להיכנס לתוקף בסוף שנת 2024, תוך הדגשת התרומה החיונית של העובדים הסוציאליים בזמן משבר. נציגת משרד הרווחה הציגה את התכנית לתגבור התקנים ברחבי הארץ, אך הבהירה כי זהו רק צעד ראשון בדרך לפתרון המלא של הבעיה. קריית מלאכי ממשיכה להיות בחזית המאבק לזכויות העובדים הסוציאליים, תוך שיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים וארגוני עובדים כדי להבטיח את הגעת הקול המקומי לאוזניים קשובות בכנסת. איילת בן דוד, עו"ס טיפול ומניעת אלימות במשפחה בקריית מלאכי דיווחה על עלייה חדה של מעל 50% בפניות על אלימות במשפחה למחלקה מאז פרוץ המלחמה: "העומס והצורך בתיעדוף הוא בלתי אפשרי. מגיע לנשים האלה לקבל מענה ואם נגיע למצב של רק למנוע את הרצח הבא, לא נצליח לתת מענה של שיקום ורווחה". העובדים הסוציאליים שנכחו בוועדה, הביעו הסכמה עם נתוני העלייה באלימות במשפחה גם ברשויות שלהם, דבר שלא עולה מספיק על הפרק. גם נושא התקנים הלא מאוישים עלה לדיון, סוגיה זו מעסיקה רבות גם את מנהלת האגף בקריית מלאכי, שציינה כי היא פועלת ברמה המקומית והארצית לקידום פתרונות נקודתיים, אולם מדובר בבעיה מערכתית.

המאמצים המשותפים של קריית מלאכי ושותפיה נועדו להבטיח שלא רק ישופרו תנאי העבודה והשכר לעובדים הסוציאליים, אלא גם שהשירותים החברתיים יהיו זמינים ונגישים יותר לכל מי שזקוק להם.

קריית מלאכי, עיר המובילה יוזמות חברתיות רבות, מוכיחה את עצמה ככוח מניע במאבק לשיפור תנאי העבודה וההכרה בעובדים הסוציאליים.