הרישום יחל ביום שני א' בשבט תשפ"ב, 3 בינואר 2022 וימשך עד יום ראשון כא' בשבט תשפ"ב 23 בינואר 2022.
צוות גיל הרך בשיתוף עם פיקוח משרד החינוך החליטו על שינוי חינוכי פדגוגי בגנים .להלן פירוט השינויים :

גילי 3 – טרום טרום חובה בלבד
גילי 4-5 – טרום חובה וחובה ( יחשבו גני חובה בו מתקיים יום לימודים ארוך )
גילי 5 – חטיבות צעירות בבתי הספר היסודיים

לא יתאפשר שיבוץ גילי 4 בחטיבות צעירות.

 

לרישום לגני הילדים ולכיתות א' יש ללחוץ כאן

רישום למוסדות החינוך

רישום לגני ילדים

תאריכי לידה של החייבים ברישום עפ"י חוק לימוד חובה לשנה"ל תשפ"ג:

גן טרום טרום חובה - לגילאי 3

גן טרום חובה - לגילאי 4

גן חובה - לגילאי 5

כד' בטבת תשע״ט - 1 בינואר 2019
עד ג' בטבת תש"ף- 31 בדצמבר 2019 

*הורים יקרים הנכם מתבקשים לגמול ילדכם מחיתולים לפני ההגעה לגן

יד' בטבת תשע״ח - 1 בינואר 2018 
עד כג' בטבת תשע״ט - 31 בדצמבר 2018

ג׳ בטבת תשע״ז - 1 בינואר
עד יג׳ בטבת תשע״ח - 31 בדצמבר 2017  

 

איך ניתן להירשם?

הרישום לכלל גני הילדים ( מ״מ, ממ״ד ומוכר שאינו רשמי)  ולכיתות א' יפתח באתר בין התאריכים  א' בשבט תשפ"ב 3 בינואר 2022 ועד  כא' בשבט תשפ"ב 23 בינואר 2022

באמצעות: האתר,  הרישום באינטרנט לגני הילדים זמין בכל שעות היממה בתאריכי הרישום.

לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להצטייד :

 • תעודת זהות של שני ההורים כולל כתובת עדכנית וספח בו פרטי הילדים
 • תושבים הגרים בשכירות- חוזה שכירות עדכני וחתום.
 • תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם- תצהיר לשנת הלימודים עם פרטי ההורה והילד הנרשם, יש לציין את שם הילד והכתובת בפועל.

השיבוץ יעשה ע"פ אזורי המגורים ושיקולים מערכתיים.

במידה ועליכם לעדכן כתובת מגורים יש לפנות בהקדם למשרד הפנים ולעדכן את הכתובת החדשה.

הוראות לרישום באינטרנט:

לצורך תחילת התהליך עליכם להיכנס לקישור הרישום בו תדרשו להקליד את פרטי הזיהוי הבאים:

 • מספר זהות הורה
 • מספר זהות ילד
 • תאריך לידה של הילד

דגשים בתהליך השיבוץ והרישום:

לידיעתכם השיבוץ לגנים יקבע ע"פ כתובת מגורים ושיקולים פדגוגיים.

הרישום הינו בגדר בקשה בלבד.

הרשות תעשה מאמצים להתחשב בבקשת ההורים, אך אינה מתחייבת לשבץ את ילדיכם בגן המבוקש.

בתום תהליך השיבוץ יישלח קישור ובו יצוין השיבוץ .

רישום לבתי ספר יסודיים

רישום לבית ספר יסודי גיל 6כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים:

כ' בטבת התשע"ו – 1 בינואר 2016 – ב' בטבת התשע"ז 31  בדצמבר 2016 חייבים בהתאם לחוק לימוד חובה להירשם בבתי ספר יסודי בו בחרו לפי רצונם (מ"מ, ממ"ד מוכר שאינו רשמי(

רשימת בתי הספר בעיר:

בתי ספר ממלכתי

בתי ספר ממלכתי דתי

בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים

ביה"ס אחוות אחים, רחוב גושן

ביה"ס ממ"ד הראל, שכונת גן שמואל

ביה"ס חינוך עצמאי ישורון,
רחוב הרב ניסים

ביה"ס אלי כהן, רחוב רבקה גובר

ביה"ס ממ"ד נצח ישראל, רחוב גושן

תלמוד תורה בית יוסף,
שד' ירושלים

 

ביה"ס ממ"ד תורני עציון, רחוב הנרקיסים / בר יהודה

 

 

ביה"ס ממ"ד חב"ד בנות, שכונת חב"ד

 

 

תלמוד תורה חב"ד בנים, שכונת חב"ד

 

איך ניתן להירשם?

ההרשמה תיערך באתר האינטרט של עיריית קרית מלאכי בכתוב www.k-m.org.il הרישום באינטרנט זמין בכל שעות היממה בתאריכי הרישום.

מסמכים נדרשים עבור הרישום 

תעודת זהות עדכנית של ההורים בציון פרטים מזהים של הילד וכתובת מעודכנת.

לתשומת לב ההורים! 
תלמידים אשר יהיו מעל למכסה שנקבעה לבתי הספר יועברו לבתי ספר אחרים.

סיוע ברישום מקוון

סיוע לתושבים ברישום אינטרנטי בלבד יתבצע במרכז פסגה- מעל הספרייה העירונית.

במוקד זה יעמדו לרשות ההורים מדריכים מיומנים אשר יוכלו לסייע ברישום באינטרנט למי שזקוק לכך.

לרישום במוקדים יש להצטייד:

בשתי תעודות הזהות של ההורים יחד עם הספח שבו רשום שם הילד הנרשם לגן. 

שעות קבלת קהל :

רישום וקבלת קהל- להורים שאין ביכולתם להירשם דרך האתר

יתקיים רישום במרכז פיסג"ה ( מעל הספרייה העירונית ).

תאריך

שעות קבלת קהל  

יום שלישי  11.1.22

10:00-13:00    -  16:00-18:00 

יום רביעי  12.1.22

10:00-13:00  -    16:00-18:00 

יום חמישי 13.1.22

10:00-13:00 

 

תושבים חדשים בעיר

ברוכים הבאים לקרית מלאכי!

תושבים שכתובתם במשרד הפנים טרם עודכנה, יש להגיש בקשה לרישום בלינק הבא >>

ולצרף את המסמכים הנדרשים לרישום ילדיכם למוסדות החינוך בקרית מלאכי עליכם להצטייד:

 1. טופס ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים
 2. צילום ת.ז כולל ספח פתוח של שני ההורים
 3. חוזה דירה קנייה/ שכירות
 4. במידה ומדובר בהורה עצמאי יש לצרף טופס התחייבות חתום ע"י עורך דין.

תושבי חוץ

ילדים המתגוררים מחוץ לעיר ומבקשים ללמוד במסגרות החינוך בקריית מלאכי ימלאו את טופס הרישום לתושבי חוץ: למילוי הטופס לחצו כאן >>

אנא הכינו מראש את המסמכים הבאים עבור מילוי הטופס:

 1. טופס ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים
 2. צילום ת.ז כולל הספח של שני ההורים
 3. סקטור מבוקש

רישום לתושבים המתגוררים בקרית מלאכי

רישום לתושבים המתגוררים בקרית מלאכי אשר כתובתם אינה תואמת בת.ז / תושבים בשכירות / תושבים ששינו כתובת מגורים בחצי שנה האחרונה עליכם להיכנס ללינק הבא >>

המסמכים הנדרשים הינם:

 1. ת.ז של ההורים כולל הספח
 2. חוזה שכירות/ קנייה במקום המגורים העדכני  (על מנת שנוכל לתת מענה לשיבוץ ילדיכם בגן המבוקש)

הגשת ערר על השיבוץ (מיועד לנרשמים לגני ילדים)

הורה רשאי לערער בכתב על השיבוץ ,החל מעת קבלת הודעת השיבוץ באמצעות קישור שיפורסם באתר העירייה

יש לציין את הסיבות :סיבות אישיות, סיבות רפואיות (בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים), זרם חינוכי, גיל הילד וקרבה גיאוגרפית.

ערעור על השיבוץ בגן ניתן להגיש פעם אחת בלבד.

ניתן לציין בערעור שתי עדיפויות.

ועדת ערר תתכנס תוך 14 ימים מתאריך סיום הרישום ותודיע בכתב להורים על השיבוץ.

חשוב לשים לב כי חלון ההזדמנויות להגשת ערר הינו מוגבל בזמן!

ביטול רישום

הורים אשר מעוניינים לבטל את רישום ילדיהם במוסדות החינוך בעיר מתבקשים למלא את הטופס הבא: למילוי הטופס לחצו כאן >>

 1. אישור ממחלקת הגבייה על העדר חובות חינוך.
 2. מכתב מביה"ס על העדר חובות

בקשה ללימודי חוץ

תלמידים אשר מבקשים ללמוד מחוץ לעיר מתבקשים למלא את טופס הבקשה ללימודי חוץ: למילוי הטופס לחצו כאן >>

יש להכין מראש:

 • צילום תעודות זהות + ספח פתוח של שני ההורים
 • טופס ביטול רישום
 • חוזה דירה

ובנוסף למלא את ההצהרה לתלמידי חוץ: למילוי ההצהרה לחצו כאן >>

הצהרה - הורים גרושים

הורים יקירים,

במידה והנכם גרושים יש למלא את ההצהרה לצרכי רישום/ העברה/ ביטול רישום לגני ילדים.

למילוי הצהרה לחצו כאן.

 

שתהיה שנת לימודים מוצלחת!